fb

De gouden
klinker

Privacy & Cookies

Versie 02-05-2019

Privacyverklaring

Identiteit
De privacyverklaring is van toepassing op ‘Delft is Goud, jij bent Goud’, eigendom van en in beheer door Stichting Delft Marketing. Deze privacy verklaring beschrijft hoe wij gegevens die u op onze website verstrekt, verzamelen en gebruiken. Het beschrijft ook welke keuzes u heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens en hoe u deze informatie kunt raadplegen en bijwerken.

Algemeen
Zorgvuldige omgang van uw persoonsgegevens zijn voor ons van groot belang. Uw persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website bezoekt en gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking hebben gekregen.

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers zullen dan handelen onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Raadpleegt u hiervoor onze contactgegevens op deze website. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:
a. Het recht om inzage van en rectificatie of wissen van de persoonsgegevens of beperking
van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
b. Het recht om uw gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
c. Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te
allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
d. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

Cookies

Wij gebruiken op deze website geen cookies waar wij uw toestemming voor nodig hebben. Onderstaande cookies gebruiken wij wel.

Functionele cookies
Dankzij cookies hoef je als gebruiker van een site niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden. De opgeslagen informatie ondersteunt de functies van een website.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze sites gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om onze sites te verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken en de werking ervan te controleren. De cookies verzamelen anonieme informatie over uw activiteiten op onze sites, inclusief de pagina’s die u bezoekt en de webpagina die u naar onze sites heeft verwezen.

Facebook Pixel
Wij gebruiken Facebook Pixel om de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt of een bestelling plaatst) en om vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website. Op onderstaande pagina leest u hoe u kunt instellen hoe Facebook uw gegevens gebruikt om advertenties te tonen en hoe u zich kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/