fb

Bijzondere
en unieke
gouden verhalen

Ik ben een fan van Hildert

Rein van den Born (55) bleef wel heel dicht bij huis toen hij bedacht wie hij een gouden klinker wilde geven. Eén kandidaat sprong er namelijk huizenhoog uit: zijn hoogsteigen echtgenoot Hildert. “Natuurlijk omdat hij mijn man is. Maar ook omdat hij binnenkort 50 jaar wordt. En omdat hij een heel speciale band heeft met de keramiekfabriek die de klinkers maakt …”

“Hildert en ik zijn al heel lang samen, sinds 1990. In 1998 zijn we getrouwd, al heette dat toen nog een geregistreerd partnerschap. We wonen overigens niet in Delft, maar in Den Haag. Maar we houden van cultuur en architectuur, en dus van historische steden als Haarlem, Leiden en natuurlijk ook Delft, die verbinding is er gewoon. Ik werk bij het CIZ en onderzoek of hulpbehoevende mensen in aanmerking komen voor zorg via de Wet langdurige zorg. Hildert doet iets heel anders: hij is kunstenaar, hij schildert en tekent. En daarnaast werkt hij in een winkel voor schilder- en tekenartikelen. Hildert is oorspronkelijk, oprecht, eerlijk en veelzijdig, als mens en als kunstenaar. Redenen genoeg om hem met goud te overladen, maar er is meer dan dat …”

In Makkum gebakken

“Hildert wordt op 16 juni ook nog eens 50 jaar: een gouden jubileum immers. En dan is er nog een derde reden om hem een Gouden Klinker te geven: zijn bijzondere relatie met Tichelaar, de keramiekfirma die de stenen bakt. Want de roots van Hildert liggen in Friesland, en zijn pake en beppe – opa en oma in het Fries – woonden in Makkum, waar Tichelaar gevestigd is. Zijn moeder is er geboren. Hildert heeft een deel van zijn jeugd in Friesland doorgebracht, en is heel vaak in Makkum geweest. Zijn pake heeft trouwens nog samengewerkt met Tichelaar. Toen Hildert hoorde van dit Gouden Klinkerproject, werden zijn ogen groter. Hij heeft een grote liefde voor het ambacht en is een enorme bewonderaar van het Makkums aardewerk en de tegeltableaus van Tichelaar. Tsja, je kunt het eigenlijk het best zo samenvatten: Hildert is fan van Tichelaar, en ik ben fan van Hildert!”

Rein van den Born: “Hildert is oorspronkelijk, oprecht, eerlijk en veelzijdig, als mens en als kunstenaar. Redenen genoeg om hem met goud te overladen. Maar er meer dan dat …”