fb

De gouden
klinker

Algemene Voorwaarden

Je kunt de Algemene Voorwaarden hier downloaden als pdf.

Artikel 1 – Webshop
1.1. Stichting Delft Marketing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Het BTW nummer van Stichting Delft Marketing is: NL813487407B01, inschrijving KvK is: 27267065.
1.2. De webshop van ‘Delft is goud, jij bent goud’ (www.delftisgoud.nl) is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.
1.3. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.
1.4. Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.
1.5. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

Artikel 2 – Bedenktijd en retourneren
2.1. Na aankoop van de cadeaudoos hebt u 14 dagen bedenktijd, gerekend vanaf de eerste dag nadat u het pakket hebt ontvangen indien u deze via de webshop heeft aangekocht. Bij aanschaf van de cadeaudoos bij de VVV Delft of de klinkerfiets, dan gelden de 14 dagen vanaf de datum vermeld op de kassabon. U kunt binnen deze 14 dagen het pakket zonder opgaaf van reden retourneren. Dit kunt u doen door het pakket persoonlijk te retourneren bij de VVV Delft (Kerkstraat 3 in Delft) of per post te retourneren aan:
VVV Delft
T.a.v. Delft is goud, jij bent goud

Kerkstraat 3
2611 GX DELFT
Indien u het pakket per post retourneert, dan zijn de verzendkosten voor uw eigen rekening.

,

2.2. De voorwaarden voor het retourneren van de cadeaudoos zijn als volgt:
a. De cadeaudoos dient onbeschadigd te zijn.

b. De inhoud van de cadeaudoos dient compleet te zijn, d.w.z. kaart, miniatuurklinker en instructieflyer te bevatten.
c. De gouden klinker mag nog niet zijn geactiveerd.
d. Retourneert u de cadeaudoos in de VVV winkel of per post, dan dient u de originele kassabon of de orderbevestiging die u per mail hebt ontvangen te tonen of bij te voegen.
e. Als u de cadeaudoos per post retourneert, dient u het verzendbewijs te bewaren om indien noodzakelijk de datum van verzending aan te kunnen tonen.
f. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de afzender.

,

2.3. Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om de cadeaudoos per post te retourneren, dan dient u gebruik te maken van het retourformulier, welke u hier kunt downloaden.
2.4. Na ontvangst van de geretourneerde cadeaudoos wordt deze door de VVV Delft gecontroleerd en beoordeeld. Indien de staat en inhoud van de cadeaudoos akkoord zijn bevonden, dan wordt tot terugbetaling van het aankoopbedrag overgegaan.
a. Bij retourneren in de VVV winkel ontvangt u direct het aankoopbedrag retour.

b. Bij retourneren per post ontvangt u binnen 14 dagen het aankoopbedrag op het bankrekeningnummer dat u op het retourformulier heeft aangegeven. U ontvangt hiervan tevens per mail een bevestiging op het mailadres wat op retourformulier is ingevuld.

Artikel 3 – De overeenkomst
3.1. De overeenkomst tussen de webshop van ‘Delft is goud, jij bent goud’ (Stichting Delft Marketing) en de klant (de gever van de cadeaudoos) is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en de betaling heeft voldaan via iDEAL of PayPal. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.
3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
3.3. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en de contactgegevens.
3.4. Wij zijn aan u verplicht de cadeaudoos binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.
3.5. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.
3.6 De ontvanger van de cadeaudoos is verantwoordelijk voor het activeren van de klinker. In de cadeaudoos zit een instructieflyer met unieke activatiecode waarmee de ontvanger de productie van de grote gouden klinker in gang zet en doorgeeft welke initialen (max. 4) hij of zij in de klinker gegraveerd wil hebben.
3.7 Na activatie van de klinker, wordt de klinker in productie genomen. Het leggen in de Jozefstraat vindt gefaseerd plaats. De ontvanger ontvangt – indien hiervoor toestemming is verleend – een uitnodiging voor het feestelijke onthulmoment van de klinker in de straat.

Artikel 4 – De prijs
4.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.
4.2. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.
4.3. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Klachten afhandeling en aansprakelijkheid
5.1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie per email via info@delftisgoud.nl aan ons gemeld te worden. Wij nemen dan met de desbetreffende bezorger contact op betreffende de levering van het product. Uiteraard doen de bezorgers van PostNL hun uiterste best om het product zo snel mogelijk en onbeschadigd bij u thuis af te leveren.
5.2. Klachten over het product of de levering worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.
5.3. De klant kan ervoor kiezen om de persoonlijke boodschap voor in de kaart digitaal door te geven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schrijf- of typefouten in de persoonlijke boodschap die de gever op het bestelformulier heeft ingevuld. Deze wordt overeenkomstig de invoer geplaatst op de kaart in de cadeaudoos.